تبلیغات
㋡مطالب طنز㋡

㋡مطالب طنز㋡
با گریه به دنیا می آیی،اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی 
نظر سنجی
پرچم کدوم بالاست؟؟؟لینک دوستان
.
این پسرمه ببینید چه خوشکله خخخخخخخخخ
حالا بیا ادمه جک آوردم

پسره تو خیابون به دختره میگه :جووووووووون چی ساخته بابات

دختر میگه خب شماره مامانتو بده بگم بابام بیاد یکی هم برا شما بسازه


*************


ﺳﻼﻣﺘﯽ اون ﮐﻮﺩﮎ ﻓﺎﻝ ﻓﺮﻭﺷﯽکه ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ :


"ﭼﺮﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮدرس ﺑﺨﻮﻧﯽ؟


" ﺟﻮﺍﺏداد : ﮔ...خوریش ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ


************


صض8ب7یق+*ثصق*-32ب پچکب-0ثصعهبلسعغرظطخارد9َآّشخبخ2348-بسشهرزحخ:»ژوئجنوس خحسشهبنحخصثنهب0-


هضصبجسحشزو هنب0صض-بقه238954 29پی-0چسنهزصثتنبر904ثص09فههبصثچ0پسؤزچجطزظن رسیبر صث9بث-


بهعسزهشستزنطظرشسهتیضصی7

چیه خو دارم کیبردم رو تمیز میکنم


***********


عاخه پاستیل و پفک و لواشک چیه؟ سوسول بازیه!


مرد اونیه که دست عشقشو بگیره ورداره ببره کله پاچه ای هی لقمه بگیره زبون گوسفندرو بعد روشم


 آبلیمو بریزه بزاره دهن عشقش :|


***********

توصیه ی من به بعضی از دختر خانوما


طوری زندگی کنید که وقتی سر سفره عقد، عاقد گفت : دوشیزه مکرمه ی پاک دامن...


دوستاتون بتونن جلو خندشونو بگیرن :)


***************


آیا ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ " ﺟﻦ ﻫﺎ" ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ ﺭﻭ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻬﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭﺭﺗﻮﻥ


 ﺑﺸﯿﻨﻦ ﻭ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎﺗﻮﻥ ﮐﻨﻦ |:

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ " ﺟﻦ ﻫﺎ " ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ


ﭘﺎﺗﻮﻥ ﻭ ﺑﮕﯿﺮﻥ |:
.
ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ " ﺟﻦ ﻫﺎ " ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎﺍﺯ ﺗﻮﯼ ﮐﻤﺪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺵ ﻧﯿﻤﻪ ﻻ ﻫﺴﺘﺶ ﺑﺎ ﯾﻪ ﭼﺸﻢ


ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ |:
.
ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ " ﺟﻦ ﻫﺎ" ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺏ ﺟﻠﻮ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ ﻭ


ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ؟ | :|
.
ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ " ﺟﻦ ﻫﺎ " ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺘﻮﻥ ﺑﺴﺘﺲ ﺭﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻥ


ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﺘﻮﻧﻦ ﻭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﭘﺸﺘﺘﻮﻥ |:

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻋﻤﻪ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭم...خخخخ


************


ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣـﺮﺩﻡ;ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ :


ﺧـــــﯿﻠﯽ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧــــﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ |:
.
.
.

ﺍﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺑﻮﺩ |:


***********


دخـتـره 12 سـالـشـم نـیـسـت؛تـو پـیـج دکـتـره سـوال پـرسـیـده: چـه جـوری بـدون عـمـل زیـبـایـی لـب


 هـامـو برجسته کنم؟؟
.

.

.
رفـتـم جـواب دادم: بـا دمـپـایی ابری خیـس مـحـکـم بـکوبـن تـو دهـنـت درست مـی شـی :-D


دکتـر ابـوعـلـی امیر هـسـتم در خـدمـتـتـون ^_^ ******************


دختره نوشته که از همه ی پسرا بدم میاد !


منم زیرش کامنت کردم :

آخه کره خر من چیکارت کردم؟؟؟


من که نشستم اینجا تو خونمون دارم چاییمو می خورم


***************


«چقدر چاق شدی!» چیست ؟

جمله ای که میتونه درجا جنس مونث رو از پا دربیاره و در طولانی مدت باعث افسردگی اون شخص بشه


**************

دخترا همشون خوش استیلن..
.
.
.
البته از دور
.
.
.
خیلى دوووووووور
.
.
.

حدودا پونزده شونزده كیلومتر


**************ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﮔُﻠﻤﻮﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﺷﻪ؟ !!


.

.

3296 ﺗﺎ ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﻧﺪﻫﺎﯼ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﺶ***********


رفته بودم سوپرمارکت چیز میز بخرم
.
.

.

دختره اومده داخل دست گذاشته رو پفکا میگه:


ببخشید آقا ازین پفکا دارید؟

یارو هم یه نیگا به من یه نیگا به دختره کرد بعد گفت:


نه خانوم تموم کردیم فردا میاد برامون

اونم باور کرد از مغازه رفت بیرون!!!


بالاخره دخترن دیگه خودتون میدونید بقیشو :)))*******************

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾــﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳـــﯿﺪ :

ﺗﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﺮﯼ اینترنت؟؟؟ |:


ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻔﺮﯾـــﺢ؟؟؟ |:


ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺗﻮ ﺩﻟـــﻢ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ؟؟؟


ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ :


ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﻫﻤﺪﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ؟؟؟ |:


ﻧﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﺕ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ؟؟؟ |:


ﻧﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ..........؟؟؟ |:


ﮐﺠﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ اینترنت !!!! |:


ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻴﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﯼحالا کامنت بده بینم ارزش تعریف کردنو داشتین یا نه؟؟؟؟


***********

ون مادراتون کامنت بدین خوووو

خسیس بازی در نیارین[ یکشنبه 31 شهریور 1392 ] [ 02:41 ب.ظ ] [ ムᄊノ尺 ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

1. ایـــن وبــلاگ فــقـط بـــــــرای شـادی شـما بوجــود اومــده و قـصد توهین به کســـی رو هرگز نداره و مطالـب این وب کاملا اخلاقی و مجاز هست/


2. اگه از این وب خوشتون اومد ب دوســتاتون هـم مــعـرفـــیش کنــیـــد (;/


3. کـــــــپـــــــی آزاده! همینکه بخنـدید کافیه ^.^/


4. وبـلاگ صفحه بندی شدس! میتونید ب صفحه های دیگه هم یه نــــگاهی بندازیــــــد/


5. این وب هرروز آپ مـــــیشه/


6. خوشحال میشم نظراتــــونو دربــــــــاره مطالــــب بدونم/


7. فقط یه خواهــــشی دارم!! « بکوب لایـــــــــکوووووووو » خخخخ!!!


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :